Obowiązek noszenia maseczek

Obowiązek noszenia maseczki na terenie teatru podczas spektakli wynika z następującego aktu prawnego:    

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  (Dz.U.2021.861)